Euskara indartzeko laguntzak

Zure ikastetxearen bidez hizkuntza-normalizazioko proiektuetan parte hartzeko aukera dago. 2023-2024 ikasturtean, Euskadiko 410 ikastetxek, 231 ikastetxe publikok eta itunpeko 179 ikastetxek egin dute beren proiektua Eusko Jaurlaritzaren Ulibarri programaren bidez, euskararen erabilera sustatzeko.

Hizkuntza normalizatzeko Ulibarri Programan parte hartu nahi duten unibertsitatez kanpoko itunpeko ikastetxeentzako dirulaguntzak arautuko dituzten baldintzak ezarri dira.

Deialdi honen helburua ikastetxeei euskararen erabilera normalizatzeko proiektuak sustatzen laguntzea da. Horrela, 1.225.000 euro erabiliko dira euskararen erabilera sustatzeko eta hezkuntza-komunitatean normalizatzeko.

Laguntza horiek lortzeko lehen urratsa da euskararen erabilera sustatzeko proiektu bat adostea eta Normalizazio Proiektua diseinatzea, ikastetxe bakoitzaren ingurunearen egoeraren arabera. Errealitateak, testuinguru soziala eta euskararen egoera aldatu egiten dira ikastetxe batetik bestera. Beraz, garatu beharreko proiektuak ikastetxe bakoitzaren beharrei erantzun behar die. Proiektuak neurrira diseinatzen dira, lau urteko betetze-egutegiarekin. Bertan, arloz arlo, honako alderdi hauek definitu behar dituzte: helburuak, egin beharreko jarduera mota, arduradunak, ebaluazio-adierazleak eta denbora plangintza. Horretarako, berritzegune nagusiko aholkularien laguntza jasotzen dute.

Programa honetan ikastetxe publikoek zein itunduek har dezakete parte. 2023-2024 ikasturtean, Euskadiko 410 ikastetxe, 231 ikastetxe publiko eta 179 itunpeko daude guztira.